Man merkt’s…

…waunn si ana beschmutzt,
oba nua zum Schmäh putzt…

Comments are closed.